IELTS General Training online

Khóa học IELTS General Training Online sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức nền tảng và nâng cao về IELTS General Training nhằm phục vụ cho kỳ thi lấy chứng chỉ để các bạn có thể du học, định cư hoặc lao động kỳ nghỉ thành công.

Khóa học online cam kết đầu ra IELTS General 4.0+ sau 3 tháng học kèm cùng gia sư của ACE IELTS.

ACE IELTS cung cấp các giáo viên IELTS 8.0 có kinh nghiệm giảng dạy trên 1 năm và đã giúp cho hơn 100 học viên đạt IELTS General 4.0 trở lên.

Mỗi lớp học kèm như vậy có tối đa 2 học viên nhằm đảm bảo sự theo sát trình độ cũng như sự tiến bộ của học viên.

ĐĂNG KÝ

Tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp của ACE IELTS tại: học tiếng Anh giao tiếp