IELTS General Training

WELCOME TO ACE IELTS

Các lớp luyện thi IELTS General Training đảm bảo đầu ra 4.5-5.5
ACE IELTS sẽ củng cố chắc chắn nền tảng ngữ pháp, từ vựng, 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết IELTS.
Chuyên sâu hóa từng kỹ năng một, làm quen với các dạng đề thi IELTS từ dễ đến khó.
Đảm bảo đầu ra IELTS General Training 4.5-5.5.

Các lớp luyện thi IELTS General Training:

FRESHMAN COURSE

·         Target 3.5+ (đầu vào 2.0)

·         3 buổi/tuần

·         Bước đầu xây dựng các kỹ năng Reading, Writing, Speaking, Listening.

SOPHOMORE
·         Target 4.5+ (đầu vào 3.5)

·         3 buổi/tuần

·         Phát triển và sử dụng từ vựng theo chủ đề

·         Làm quen, học cách viết dạng bài Writing Task 1, Task 2.

JUNIOR

·         Target 5.5+ (đầu vào 4.5)

·         3 buổi/tuần

·         Tập trung chuyên sâu kỹ năng Writing, Speaking

·         Luyện nói, viết trực tiếp với giảng viên

·         Luyện đề và chữa bài trực tiếp

ace ielts luyện thi ielts general training

Đăng ký tại: https://goo.gl/forms/9LGQA1TNOIJxEjNK2

Luyện thi IELTS Academic

Luyện thi IELTS General Training ở đâu tốt?