Từ điển Cambridge Anh – Việt hàng chính chủ, quá đầy đủ.

0
87
Từ điển Cambridge Anh - Việt hàng chính chủ, quá đầy đủ - học tiếng anh giao tiếp

Từ điển Cambridge

Đây là từ điển Anh – Việt khá chuẩn của Cambridge và khá đầy đủ trong việc phiên âm – định nghĩa và phần nêu ví dụ.

Đa số các bạn chỉ dùng từ điển này để tra Anh-Anh nhưng không biết nó lại có cả Anh-việt.

Từ điển này hơn các từ điển Anh-Việt ở chỗ nó có nêu ra cách dùng và dịch nghĩa cách dùng nên các bạn dễ học hơn.
Để sử dụng, chỉ cần thiết lập English – Vietnammese trước khi tra ý nghĩa của từ là Okie.
Quá ngon mà lại còn miễn phí.

Ví dụ khi tớ tra từ Poised có nghĩa là bạn đã chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng để làm việc gì đó.
Chúng ta thường gặp nhất hình ảnh mà đã “vào tư thế chuẩn bị” nhất là chú mèo dễ thương phải không nào.
Vậy nên ví dụ ở đây là “The cat was poised ready to pounce on the mouse”

Từ điển Cambridge Anh – Việt hàng chính chủ, quá đầy đủ. học tiếng anh giao tiếp

Chia sẻ để các bạn cùng biết và sử dụng.

Hãy bắt đầu cứu tại: DICTIONARY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here