Tải sách 240 SPEAKING TOPICS WITH SAMPLE ANSWER

1
169

Sách 240 speaking topics with sample answer bao gồm:

-120 chủ đề Speaking
-120 câu trả lời mẫu
-480 cách diễn đạt khác nhau vô cùng hữu ích
-480 câu hỏi ngữ pháp

Phù hợp cho:
-Các học viên ESL
-Học viên đang chuẩn bị cho các bài thi IELTS
-Sinh viên đại học

*This book is a sequel to 120 Speaking Topics. It only contains 120 speaking topics and sample answers. “240 Speaking Topics” and “240 Writing Topics” cover the same topics.

Tải sách tại: Download

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here